Miten luoda tyhjästä toimistosta houkutteleva työskentelyn mahdollistava olohuone?

 

Anu Sauramaan opinnäytetyö Redesigning empty office spaces into living rooms : New Urban Living by Kliffa Innovations kertoo seikkaperäisesti kuinka tyhjästä liikehuoneistosta luodaan viihtyisä ja houkutteleva yhteiskäyttötoimisto. Malttamattomille lukijoille voimme kuitenkin paljastaa, että avainasemassa ovat palvelumuotoilu ja erityisesti Placemaking-teoria, joka nojaa vahvasti loppukäyttäjien osallistamiseen ja kuulemiseen. Houkuttelevuutta lisää viihtyisä sisustus!

Opinnäytetyö perustuu Kliffan ja Helsingin kaupungin Tilakeskuksen yhteistyöhön, jossa tutkitaan tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön mahdollisuuksia ja tapaustarkasteluna on Alku-yhteiskäyttötoimisto Itä-Pasilassa. Työn tuottama tieto ja sen luoma yhteiskäyttötoimiston tilakonsepti auttavat meitä omassa palvelukehityksessämme.

Tästä on hyvä aloittaa vuosi 2018!